Policy and leadership discourses in Sweden’s Art and Music Schools: the inclusion of refugee children

Adriana Di Lorenzo Tillborg, Live Weider Ellefsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Policy and leadership discourses in Sweden’s Art and Music Schools: the inclusion of refugee children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap