Policy Recommendations for Renewable Energies

Thomas B Johansson, Uwe R. Fritsche, Christopher Flavin, Janet Sawin, Dirk Aßmann, Tilman C. Herberg

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Sammanfattning

energy policy; renewable energy;
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationProceedings for International Conference on Renewable Energies, 1-4 June 2004, Bonn, Germany
Sidor19
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Policy Recommendations for Renewable Energies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här