Political Ideology in Consumer Resistance: Analyzing Far-Right Opposition to Multicultural Marketing

Sofia Ulver, Christofer Laurell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Political Ideology in Consumer Resistance: Analyzing Far-Right Opposition to Multicultural Marketing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi