Political stigma of communicable diseases in complex emergencies

Saverio Bellizzi, Quique Bassat, Giuseppe Pichierri, Luca Cegolon, Catello Panu Napodano, Gabriele Farina, Paola Murgia, Osama Ali Maher

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)747-748
Antal sidor2
TidskriftJournal of Infection in Developing Countries
Volym15
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här