Politicization of EU Development Policy: The Role of External Perceptions (Case of Ukraine)

Natalia Chaban, Ole Elgström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Politicization of EU Development Policy: The Role of External Perceptions (Case of Ukraine)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap