Politicizing crisis communication via social media: A contextual understanding of organizational crises in China

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

129 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Politicizing crisis communication via social media: A contextual understanding of organizational crises in China”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap