Politicizing crisis communication via social media: A contextual understanding of organizational crises in China

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

132 Nedladdningar (Pure)
Filter
Poster

Sökresultat