Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pollen-Based Maps of Past Regional Vegetation Cover in Europe Over 12 Millennia—Evaluation and Potential”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap