Pollinator size and its consequences: Robust estimates of body size in pollinating insects

Liam K. Kendall, Romina Rader, Vesna Gagic, Daniel P. Cariveau, Matthias Albrecht, Katherine C.R. Baldock, Breno M. Freitas, Mark Hall, Andrea Holzschuh, Francisco P. Molina, Joanne M. Morten, Janaely S. Pereira, Zachary M. Portman, Stuart P.M. Roberts, Juanita Rodriguez, Laura Russo, Louis Sutter, Nicolas J. Vereecken, Ignasi Bartomeus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pollinator size and its consequences: Robust estimates of body size in pollinating insects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi