Pollution related effects on immune function and stress in a free-living population of pied flycatcher Ficedula hypoleuca

T Eeva, Dennis Hasselquist, Åsa Langefors, L Tummeleht, M Nikinmaa, P Ilmonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)
176 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pollution related effects on immune function and stress in a free-living population of pied flycatcher Ficedula hypoleuca”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap