Polycyclic aromatic hydrocarbon biodegradation by a subtropical white rot fungus in packed bed and suspended carrier bioreactor systems

M Tekere, J. S. Read, Bo Mattiasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Polycyclic aromatic hydrocarbon biodegradation by a subtropical white rot fungus in packed bed and suspended carrier bioreactor systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap