Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Quantified in Large-Scale Fire Experiments

Per Blomqvist, Margaret Simonson McNamee, Petra Andersson, Anders Lönnermark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Quantified in Large-Scale Fire Experiments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar