Polymer-vesicle association

Filipe E. Antunes, Eduardo F. Marques, Maria G. Miguel, Björn Lindman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

98 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Polymer-vesicle association”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar