Polymers recognizing biomolecules based on a combination of molecular imprinting and proximity scintillation: A new sensor concept

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2901-2902
Antal sidor2
TidskriftJournal of the American Chemical Society
Volym123
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här