Polymorphisms in inflammation associated genes ALOX15 and IL-6 are associated with bone properties in young women and fracture in elderly.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

230 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

ALOX12 and ALOX15 encode arachidonate lipoxygenases which produce lipid metabolites involved in inflammatory processes. Metabolites generated by ALOX12 and ALOX15 can activate the expression of the potent pro-inflammatory cytokine IL-6, and produce endogenous ligands for PPARG. In this study, polymorphisms in ALOX12, ALOX15, IL6 and PPARG were investigated for association with bone properties in young and elderly Swedish women.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)105-109
TidskriftBone
Volym79
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Polymorphisms in inflammation associated genes ALOX15 and IL-6 are associated with bone properties in young women and fracture in elderly.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här