POLYPEPTIDES - STRUCTURES AND INTERACTIONS IN MONOLAYERS AND AQUEOUS SOLUTIONS

Helen Sjögren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”POLYPEPTIDES - STRUCTURES AND INTERACTIONS IN MONOLAYERS AND AQUEOUS SOLUTIONS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi