Poor housing conditions in association with child health in a disadvantaged immigrant population: a cross-sectional study in Rosengård, Malmö, Sweden.

Anna Oudin, Jens Richter, Tahir Taj, Lina Al-Nahar, Kristina Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To describe the home environment in terms of housing conditions and their association with child health in a disadvantaged immigrant population.
Originalspråkengelska
Artikelnummere007979
TidskriftBMJ Open
Volym6
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Poor housing conditions in association with child health in a disadvantaged immigrant population: a cross-sectional study in Rosengård, Malmö, Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här