Poor intake of vitamins and minerals is associated with symptoms among patients with irritable bowel syndrome

Bodil Roth, Ewa Larsson, Bodil Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Poor intake of vitamins and minerals is associated with symptoms among patients with irritable bowel syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap