Poor vessel formation in embryos from knock-in mice expressing ALK5 with L45 loop mutation defective in Smad activation

Fumiko Itoh, Susumu Itoh, Rita L. C. Carvalho, Tomomi Adachi, Masatsugu Ema, Marie-Jose Goumans, Jonas Larsson, Stefan Karlsson, Satoru Takahashi, Christine L. Mummery, Peter ten Dijke, Mitsuyasu Kato

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Poor vessel formation in embryos from knock-in mice expressing ALK5 with L45 loop mutation defective in Smad activation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap