Population and Community Dynamics in Variable Environments

Jörgen Ripa

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Population and Community Dynamics in Variable Environments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap