Population-based study of giant cell tumor of bone in Sweden (1983-2011)

Justyna M. Amelio, Julia Rockberg, Rohini K. Hernandez, Patrik Sobocki, Scott Stryker, Bruce A. Bach, Jacob Engellau, Alexander Liede

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Population-based study of giant cell tumor of bone in Sweden (1983-2011)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap