Population differentiation in the redshank (Tringa totanus) as revealed by mitochondrial DNA and amplified fragment length polymorphism markers

Richard Ottvall, J Höglund, Staffan Bensch, K Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Population differentiation in the redshank (Tringa totanus) as revealed by mitochondrial DNA and amplified fragment length polymorphism markers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap