Porewater Carbonate Chemistry Dynamics in a Temperate and a Subtropical Seagrass System

Theodor Kindeberg, Nicholas R. Bates, Travis A. Courtney, Tyler Cyronak, Alyssa Griffin, Fred T. Mackenzie, May Linn Paulsen, Andreas J. Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Porewater Carbonate Chemistry Dynamics in a Temperate and a Subtropical Seagrass System”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar