Porous Silicon -an enzyme coupling matrix for micromachined reactors

Johan Drott

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Porous Silicon -an enzyme coupling matrix for micromachined reactors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi