Portable digital clock generator for digital signal processing applications

Thomas Olsson, Peter Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Portable digital clock generator for digital signal processing applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap