Positioning for lumbar puncture in newborn infants

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Objectives: This is a protocol for a Cochrane Review (intervention). The objectives are as follows:. To assess the success rate of the lateral decubitus, sitting and prone positions for lumbar puncture in newborn infants.

Originalspråkengelska
ArtikelnummerCD015592
TidskriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volym2023
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2023 jan. 18

Bibliografisk information

Publisher Copyright:
Copyright © 2023 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Positioning for lumbar puncture in newborn infants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här