Positively Regulated Glycerol/G3P-Dependent Bacillus subtilis Gene Expression System Based on Anti-Termination.

Anna Lewin, Xiao-Dong Su, Lars Hederstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Positively Regulated Glycerol/G3P-Dependent Bacillus subtilis Gene Expression System Based on Anti-Termination.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap