Possibilities and problems with the use of models as a communication tool in water resource management

Johanna Alkan Olsson, Lotta Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

68 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Possibilities and problems with the use of models as a communication tool in water resource management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap