Possible evidence for the ejection of a supermassive black hole from an ongoing merger of galaxies

MG Haehnelt, Melvyn B Davies, MJ Rees

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Possible evidence for the ejection of a supermassive black hole from an ongoing merger of galaxies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap