Post-industrial division of labour as a systemic barrier for immigrants in the Swedish labour market

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Post-industrial division of labour as a systemic barrier for immigrants in the Swedish labour market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap