Post-outbreak serological screening for SARS-CoV-2 infection in healthcare workers at a Swedish University Hospital

Rasmus Strand, Nils Fernström, Anna Holmberg, Yang De Marinis, Carl-Johan Fraenkel, Magnus Rasmussen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Post-outbreak serological screening for SARS-CoV-2 infection in healthcare workers at a Swedish University Hospital”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap