Posterior circulation ischemic stroke. Risk factor features, genetic associations and neurovascular anatomy, including findings from the SiGN, MRI-GENIE and GISCOME studies.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

114 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat