Posterior laryngitis: a disease with different aetiologies affecting health-related quality of life:a prospective case–control study

Hillevi Pendleton, Marianne Ahlner-Elmqvist, Rolf Olsson, Ola Thorsson, Oskar Hammar, Magnus Jannert, Bodil Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

341 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Posterior laryngitis: a disease with different aetiologies affecting health-related quality of life:a prospective case–control study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap