Posterolateral lumbar fusion. Outcome of 71 consecutive operations after 4 (2-7) years

Paul Axelsson, Ragnar Johnsson, Björn Strömqvist, M Arvidsson, K Herrlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat