Postoperative continuous intrathecal pain treatment in children after selective dorsal rhizotomy with bupivacaine and two different morphine doses.

Karin Hesselgard, Lars-Göran Strömblad, Bertil Romner, Peter Reinstrup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
98 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)436-443
TidskriftPaediatric Anaesthesia
Volym16
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin
  • Klinisk medicin

Citera det här