Poststroke Shoulder Pain and Its Association With Upper Extremity Sensorimotor Function, Daily Hand Activities, Perceived Participation, and Life Satisfaction.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

200 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To assess the differences in upper extremity sensorimotor function, daily hand activities, and perceived participation and life satisfaction between individuals with and without poststroke shoulder pain (PSSP), and to determine how PSSP is associated with these variables.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)781-789
TidskriftPM&R
Volym6
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Poststroke Shoulder Pain and Its Association With Upper Extremity Sensorimotor Function, Daily Hand Activities, Perceived Participation, and Life Satisfaction.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här