Postural orientation in subjects with anterior cruciate ligament injury: development and first evaluation of a new observational test battery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

279 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Postural orientation in subjects with anterior cruciate ligament injury: development and first evaluation of a new observational test battery.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap