Postural orientation in subjects with anterior cruciate ligament injury: development and first evaluation of a new observational test battery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

276 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat