Potassium-intercalated H2Pc films: Alkali-induced electronic and geometrical modifications

K. Nilson, J. Ahlund, M. -N. Shariati, Joachim Schiessling, P. Palmgren, B. Brena, E. Gothelid, Franz Hennies, Y. Huismans, F. Evangelista, P. Rudolf, M. Gothelid, Nils Mårtensson, C. Puglia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Potassium-intercalated H2Pc films: Alkali-induced electronic and geometrical modifications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar