Potential roles for the small leucine-rich proteoglycans biglycan and fibromodulin in ectopic ossification of tendon induced by exercise and in modulating rotarod performance

T. Kilts, L. Ameye, F. Syed-Picard, M. Ono, A. D. Berendsen, Åke Oldberg, A. -M. Heegaard, Y. Bi, M. F. Young

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Potential roles for the small leucine-rich proteoglycans biglycan and fibromodulin in ectopic ossification of tendon induced by exercise and in modulating rotarod performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap