Potentials for prosperity without growth: Ecological sustainability, social inclusion and the quality of life in 38 countries

Martin Fritz, Max Koch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Potentials for prosperity without growth: Ecological sustainability, social inclusion and the quality of life in 38 countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi