Power relations and local agency: a comparative study of European mining towns

Franziska Görmar, Markus Grillitsch, Vladan Hruska, Melinda Mihály, Erika Nagy, Jan Písa, Linda Stihl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Power relations and local agency: a comparative study of European mining towns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap