Practical aspects of capacity development in the context of disaster risk reduction

Magnus Hagelsteen, Joanne Burke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Practical aspects of capacity development in the context of disaster risk reduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Engineering

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance