Pragmatic ability in children with early onset brain damage and children with pragmatic language impairnent

Pernille Holck

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

392 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pragmatic ability in children with early onset brain damage and children with pragmatic language impairnent”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap