Praktisk eskatologi: Ett feministteologiskt perspektiv på "att bli mänsklig"

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Skandinavisk skapelseteologi, på engelska kallad SCT, har fått ett uppsving och uppmärksammas nu även bland forskare i exempelvis Nordamerika. Den har sina rötter hos sådana tänkare som Regin Prenter, KE Lögstrup och Gustaf Wingren men har inte i någon hög utsträckning relaterats till samtida feministisk teologi. I denna artikel undersöker jag de teologiska kopplingarna mellan Wingrens teologi och feministisk teologi när det gäller tanken om "att bli mänsklig" och hur människan kan hantera sin dödlighet.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationMänniska och kristen idag
Undertitel på värdpublikationSkapelseteologiska perspektiv på samtiden
RedaktörerJohanna Gustafsson Lundberg, Frida Mannerfelt
UtgivningsortStockholm
FörlagVerbum
Sidor111-130
Antal sidor20
ISBN (tryckt)9789152638507
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

  • Skapelseteologi
  • feministisk teologi
  • eskatologi
  • människans dödlighet

Citera det här