Pre-eclampsia-An additional risk factor for cognitive impairment at school age after intrauterine growth restriction and very preterm birth.

Eva Morsing, Karel Marsal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To explore the possible influence of pre-eclampsia on cognitive outcome in children born very preterm after intrauterine growth restriction (IUGR) and abnormal umbilical artery blood flow.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)99-101
TidskriftEarly Human Development
Volym90
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Pre-eclampsia-An additional risk factor for cognitive impairment at school age after intrauterine growth restriction and very preterm birth.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här