Predicting Relative Binding Affinity Using Nonequilibrium QM/MM Simulations

Meiting Wang, Ye Mei, Ulf Ryde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
64 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predicting Relative Binding Affinity Using Nonequilibrium QM/MM Simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi