Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predicting Sensitivity to Adverse Lifestyle Risk Factors for Cardiometabolic Morbidity and Mortality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap