Predicting suitable habitats of the African cherry (Prunus africana) under climate change in Tanzania

Richard A. Giliba, Genesis Tambang Yengoh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predicting suitable habitats of the African cherry (Prunus africana) under climate change in Tanzania”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap