Predicting the Redshift of γ-Ray-loud AGNs Using Supervised Machine Learning

Maria Giovanna Dainotti, Malgorzata Bogdan, Aditya Narendra, Spencer James Gibson, Blazej Miasojedow, Ioannis Liodakis, Agnieszka Pollo, Trevor Nelson, Kamil Wozniak, Zooey Nguyen, Johan Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predicting the Redshift of γ-Ray-loud AGNs Using Supervised Machine Learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap